BRILLIANT SMILE
     OM OSS
     VÅRT ANSVAR

     JOBBA HOS OSS
     PR & PRESS
 
    BLI ÅTERFÖRSÄLJARE

VÅRT ANSVAR


Vårt miljö och samhällsansvar

För oss på Brilliant Smile är vårt samhällsansvar en viktig fråga, som genomsyrar hela vår organisation och vårt dagliga arbete.

MILJÖ

Som medlemmar i FTI tar vi ansvar för återvinning av förpackningsmaterial till de produkter vi sätter på marknaden. Systematiskt arbetar vi hela tiden för att minimera det operativa arbetets miljöpåverkan. I vår marknadsföring prioriterar vi digital kommunikation före tryckt material.

ARBETSFÖRHÅLLANDEN

Vi samarbetar med våra leverantörer för att säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras, och för att främja goda sociala och miljömässiga förhållanden. Samtidigt strävar vi hela tiden för att förbättra arbetsmiljön och villkoren för våra anställda.