Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY


PERSONUPPGIFTER

Brilliant Smile Sweden förstår vikten av våra kunders integritet. Vi ser till att all information som du anger när du använder vår webshop skyddas.
För att kunna handla hos Brilliant Smile Sweden behöver vi följande information om dig:

•   Namn
•   Adress
•   Personnummer
•   E-post
•   Telefon-/mobilnummer

Brilliant Smile Sweden ansvarar enligt den svenska dataskyddsförordningen, GDPR för behandlingen av de personuppgifter som du som kund ger oss. I samband med att du handlar hos Brilliant Smile Sweden godkänner du att informationen du lämnar om dig själv lagras och används av Brilliant Smile Sweden och våra samarbetspartners för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig. Syftet med att behandla och registrera dina uppgifter är uteslutande för att förbereda, processera och slutföra din beställning, för att förbättra vår kundtjänst och i marknadsföringssyfte.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Brilliant Smile Sweden AB

Tagenevägen 14G
422 59 Hisings Backa
Sverige

Telefon: +46 (0) 771-41 41 41

E-post: info@brilliantsmile.se

Organisationsnummer: 556700-4170

Data Protection Officer: stefan@brilliantsmile.se

SAMTYCKE

Genom att godkänna köpvillkoren lämnar du ditt samtycke till att Brilliant Smile Sweden behandlar dina personuppgifter för ovan nämnda ändamål. Vidare lämnar du ditt samtycke till att Brilliant Smile Sweden använder information som samlas för indirekt marknadsföring. Önskar du att inte erhålla erbjudanden från Brilliant Smile Sweden, ska detta meddelas i samband med registreringen eller vid senare tillfälle. Om du inte accepterar köpvillkoren hos Brilliant Smile Sweden ber vi dig vänligen att inte använda de tjänster vi erbjuder.

HUR LÄNGE SPARAS INFORMATIONEN?

Ovanstående uppgifter sparas tillsammans med information om vilka produkter du har köpt så länge det är nödvändigt utifrån lagkrav eller för att fullgöra de åtaganden Brilliant Smile Sweden har gentemot dig. Därefter raderas informationen.

Enligt dataskyddsförordningen, GDPR har du som kund rätt att få tillgång till den information om dig som vi har registrerat, samt att begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till att låta Brilliant Smile Sweden använda dina uppgifter med undantag av följande situationer:

•   Du har ett pågående ärende med kundservice
•   Du har en aktiv order som ännu inte har skickats eller endast delvis har skickats
•   Du har en obetald skuld hos Brilliant Smile Sweden
•   Du misstänks för att ha missbrukat våra tjänster under de senaste tre åren
•   Om du har handlat hos Brilliant Smile Sweden sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte

Om du har ett konto registrerat hos Brilliant Smile Sweden avsett för att underlätta framtida köp kommer dina personuppgifter samt beställningsinformation inte att raderas såvida du inte ber oss om det. Önskar du att readera dina personuppgifter från vårt register, kontakta gärna vår kundservice så hjälper vi dig.

VEM HAR TILLGÅNG TILL INFORMATIONEN?

Genom att använda de tjänster som tillhandahålls av Brilliant Smile Sweden ger du ditt tillstånd till att Brilliant Smile Sweden överför och överlåter information till sina samarbetspartners, personuppgiftsbiträden och tjänsteleverantörer. Data som överförs till en tredje part kommer endast användas för att uppfylla de åtaganden Brilliant Smile Sweden har gentemot dig som kund. Brilliant Smile Sweden använder uppgifter från kundregistret för utskick och erbjudanden om våra produkter.