Vårt Ansvar

BRILLIANT SMILE
     OM OSS
     VÅRT ANSVAR

     JOBBA HOS OSS
     PRESS & MEDIA
     BLI ÅTERFÖRSÄLJARE

VÅRT ANSVAR


Vårt miljö och samhällsansvar

För oss på Brilliant Smile är vårt samhällsansvar en viktig fråga, som genomsyrar hela vår organisation och vårt dagliga arbete.

MILJÖ

Vi tar ansvar för återvinning av förpackningsmaterial till de produkter vi sätter på marknaden. Systematiskt arbetar vi hela tiden för att minimera det operativa arbetets miljöpåverkan. I vår marknadsföring prioriterar vi digital kommunikation före tryckt material.

INGA TESTER PÅ DJUR

Brilliant Smile Sweden värnar om vår planet och alla som lever på den. Produkterna vi säljer är helt veganska och är inte testade på djur. Våra produkter finns heller inte till försäljning i länder där tester på djur är ett krav.

ARBETSFÖRHÅLLANDEN

Vi samarbetar med våra leverantörer för att säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras, och för att främja goda sociala och miljömässiga förhållanden. Samtidigt strävar vi hela tiden för att förbättra arbetsmiljön och villkoren för våra anställda.